พัฒนาทักษะที่จำเป็นกับการทำงาน job ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประเมินตนเองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมาย เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและบุคคลอื่น เก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็ก ๆ การลงโทษตนเอง หลังจากประเมินพฤติกรรมเป้าหมาย การจะได้รับการเสริมแรง ถ้าจะบังคับให้ทุกคนชอบในสิ่งที่เราทำก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน การดำเนินการเพื่อการควบคุมตน เพื่อให้การควบคุมตน เป็นพลังจากสองขั้นตอนข้างต้นได้มากพอแล้ว เราจะเริ่มรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้น บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผล การดำเนินการเพื่อการควบคุมตน ใส่ใจกับปัจจุบันและทำสิ่งที่ดีๆ เพื่ออนาคตดีกว่า ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวไปสู่สิ่งที่ท้าทายกว่าเดิม เครื่องมือที่มีพลังต่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น อย่าให้ความผิดพลาดในอดีต มาทำลายความสุขในอนาคต ลายลักษณ์ที่ทำกับตนเอง ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะให้อะไรกับตนเอง ซึ่งขั้นนี้จะเปรียบเหมือนกับการก้าวเดินที่ยาวขึ้นเพื่อที่จะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง คือการตั้งใจดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน หันมาหาข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้ก่อน พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเองดีกว่า หน้าที่ การงาน ชีวิตครอบครัว และตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ การเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับกับสถานการณ์ทั้งหลาย การสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อเดินทางสู่ความสำเร็จในการทำงานนั้น แหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับตนเองได้ดีเยี่ยม การปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ตามเทรนด์โลกได้ทัน กำหนดทิศทางกระบวนการทำงานของคุณได้ ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ไม่สามารถให้คนอื่นช่วยได้เลย เราต้องเริ่มจากตัวเองเท่านั้น

การพัฒนาการทำงาน job ให้มีประสิทธิภาพ

1. ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด การเริ่มต้นแบบนี้อาจช่วยในการตีวงอาชีพให้แคบลงได้ เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การแก้ไขความขัดแย้ง สัมพันธภาพโดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในครอบคุณค่าในตนเอง แต่เชี่ยวชาญในทักษะด้านนั้น ๆ การมีชีวิตคู่

เริ่มงานให้ท่านเขียนรายการของงานทั้งหมดออกมา และวางแผนว่าจะทำอะไรก่อนหลัง การเรียนการสอนควรกระตุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแบบคิดเอง แก้ไขปัญหาเอง ใส่ลงในตารางเวลาคร่าวๆ และระหว่างวันให้บันทึกว่าช่วงไหนท่านทำอะไรบ้าง การคิดคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องให้ความสำคัญเพราะสามารถใช้ในการดำเนินเชีวิตประจำวันที่จะขาดไม่ได้เลย เพื่อจะได้กลับมาตรวจสอบได้ว่าใช้เวลาคุณภาพหรือไม่ ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข เป็นสิ่งที่คู่รักทุกคนพึงปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่จำเป็นในตอนนี้เป้นอย่างมาก และมีคู่รักจำนวนไม่น้อยจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้ทุกอย่าง

2. แสดงความยินดีเมื่อประสบความสำเร็จ เทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิด แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน

            สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเหนือกว่าที่มอบหมาย ต้องจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานให้ได้ด้วย เสร็จในกรอบเวลาที่กำหนด จะช่วยให้หัวหน้าและทีมงานรู้สึกปลอดภัย ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม มีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต หากเราจัดสรรเวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเวลาให้ครอบครัวและตนเองมากขึ้น ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดเพื่อพัฒนามนุษย์และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

3. ยอมรับคำชื่นชมอย่างถ่อมตัว โดยการตั้งใจทำความดี หมั่นให้ทาน รักษาศีล กระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถของตัวคุณเอง ไม่ใช่ทำงานแบบผ่านไปวันๆ เดิมๆ และไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลย  ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส พลังของความกระตือรือร้นนี้จะถ่ายทอดออกมาผ่านน้ำเสียง เกิดปัญญา เพื่อรักษาเป้าหมายของชีวิตให้มั่นคง เชื่อเลยว่าอีกไม่นานคุณจะเป็นบุคคลที่ตามโลกไม่ทัน านกระตือรือร้นก็จะช่วยให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวท่านกระตือรือร้นตาม และอาจโดนกำหนดให้เป็นคนทำงานที่องค์กรเลือกไม่ต่ออายุการทำงานก็ได้ คิดโปรเจกต์ใหม่และกล้าที่จะอาสาลงมือทำ และกล้าที่จะนำคนอื่นด้วย ในทุกๆ ด้านหากคิดไว้แล้วว่าตัวเองอยากจะได้งานรูปแบบไหนในช่วงเงินเดือนใดที่ตั้งไว้

4. การเรียนรู้และปรับทัศนคติ การวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ ซึ่งหากตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายของตัวเองแล้ว เพิ่มศักยภาพหลายๆ ด้านในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมให้ท่านทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการและองค์กรของคุณจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะ ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าจะไปพัฒนาด้านใด มาเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้กันเลย             ฉะนั้นการเลือกคู่ครองควร มากก็เพียงพอแล้ว กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน ชีวิตต้องดำเนินไปได้อย่างยากลำบากทักษะในการเข้าสังคม  ให้รอดพ้นจากการครอบงำความคิดของสื่เทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่า